De organisatie van zorg is per 1 januari 2015 veranderd.

Verpleging en verzorging wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet (ZvW) Wij kunnen de noodzaak voor zorg zelf vaststellen via onze, daarvoor bevoegde, wijkverpleegkundige.

Overige ondesteuning op sociaal terrein, begeleiding en huishoudelijke hulp vraagt u aan via de gemeente waar u woont en kan op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden geïndiceerd.

Intensieve zorg en toezicht dichtbij wordt geregeld door het rijk via de Wet langdurige zorg (Wlz)

Indien u uw zorg geheel naar eigen zorgbehoefte (particulier, met of zonder PGB) wilt invullen, bespreek dan met ons uw wensen en wij willen deze graag combineren met onze mogelijkheden.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons bureau, wij kunnen u namelijk  hulp bieden bij de aanvraag als u dat wenst.