Wanneer verpleging?
Bent u herstellende na een ziekenhuisopname of heeft u om een andere reden (al dan niet tijdelijk) verpleging thuis nodig? De ervaren en gediplomeerde verpleegkundigen van PrivaZorg geven u de verzorging die u nodig heeft. Bijvoorbeeld:

  • wondverzorging
  • infuusbehandeling
  • stomaverzorging of
  • injecties geven.

Heeft u persoonlijke verzorging en verpleging nodig? Dan is de werkwijze voor beiden hetzelfde. We stellen dan de verschillende behoeftes aan zorg en verpleging in één en dezelfde indicatie vast.

Waar vraagt u het aan?
Om voor vergoeding van verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Als u ons belt, maken we een afspraak met een wijkverpleegkundige. Deze komt bij u thuis bespreekt uw persoonlijke situatie en wensen. Op basis van dit gesprek stelt de wijkverpleegkundige een indicatie op. Deze is nodig voor de vergoeding van de verzekeraar. Daarna leggen we in een zorgplan vast aan welke zorg u behoefte heeft en op welke momenten u de zorg wenst te ontvangen.

Hoe starten?
Als de wijkverpleegkundige een indicatie heeft afgegeven, kan de verpleging starten. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de verpleging start en de juiste zorgverlener bij u komt.

Wordt het vergoed?
Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de verpleging die u nodig heeft in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging. U hoeft hier niets voor te doen. Wij zorgen voor de declaratie bij de verzekeraar.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?
Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geïndiceerde verpleging geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar rechtstreeks naar PrivaZorg.

Wet Langdurige Zorg
Verpleging kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere werkwijze. Wilt u meer informatie, klikt u dan u hier.

Wilt u verzorging thuis aanvragen of meer informatie? Bel 0343 – 745050 of vul het contactformulier in contactpaginaWij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.