PrivaZorg wil u de allerbeste zorg geven! Regelmatig vragen wij u daarom of u tevreden bent. Dat doen we bij de start van de thuiszorg en bij de afsluiting. Ook tussendoor zullen wij polsen of alles naar wens verloopt.

Bent u tevreden dan horen wij dat graag, maar we hebben ook graag dat u dit laat weten aan anderen!

Deel uw ervaring
Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland.nl, laat u zien wat goed gaat in de zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. En het helpt zorgaanbieders om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen.

Cliënttevredenheid

Metingen
Elke twee jaar vragen wij u om een enquête in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. U kunt dan uw mening geven.

Verder wordt jaarlijks een landelijke zorginhoudelijke meting uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van onze zorg. Wij stellen het zeer op prijs als u meedoet aan deze meting.

Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend
PrivaZorg is HKZ gecertificeerd en voldoet zodoende aan alle eisen die gesteld worden aan kwaliteit van zorg- en dienstverlening.  Daarbij zijn ook bijna alle steunpunten van PrivaZorg individueel HKZ gecertificeerd.  Elk jaar wordt getoetst of we nog voldoen aan alle eisen.

PrivaZorg als zorgorganisatie vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in dialoog te zijn met haar samenwerkingsverbanden of organisaties die direct of indirect bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbende actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

PrivaZorg maakt hierin geen onderscheid in in- of externe belanghebbenden. Naast het uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording op de hiervoor bestemde publieke website kunnen geïnteresseerden voor meer informatie onderstaand bestand downloaden.