Zelf de regie over uw zorg voeren
Wilt u zelf uw zorg vormgeven en de administratie zelf voeren? Dan is een Persoons Gebonden Budget (PGB) misschien iets voor u. Wij werken met zorgverleners die allemaal zzp’er zijn. Deskundige professionals die maar één ding willen: u goede, persoonlijke zorg bieden. Met PrivaZorg weet u bovendien zeker dat de zorgverleners goed opgeleid zijn en zich houden aan wet- en regelgeving. Op deze pagina leggen we uit hoe de procedure werkt en hoe u start. Heeft u nog vragen? Bel dan 033-744 09 99.

Over het persoonsgebonden budget
Het PGB is een geldbedrag dat per maand wordt toegewezen. Daarmee koopt u de zorg zoals u dat wilt. Als PGB-houder bent u zelf verantwoordelijk voor het budget; u houdt zelf de administratie bij. Ook betaalt u de zorgverlener zelf uit en legt periodiek verantwoording af aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Een PGB kunt u zelf aanvragen. Hiervoor hebt u een indicatiebesluit nodig. Wilt u in aanmerking komen voor een PGB? Lees dan de informatie en voorwaarden op de site van de SVB www.svb.nl.

Waar vraagt u het aan?
Het hangt van uw zorgvraag en indicatie af waar u uw PGB aanvraagt:

  • bij uw verzekeraar als het gaat om wijkverpleging,
  • bij uw gemeente als het gaat om begeleiding vanuit de Wmo,
  • bij het zorgkantoor in uw regio als het gaat om Wlz-overbruggingszorg of Wlz-MPT-zorg in de thuissituatie.

Hoe starten?
Voor u is in een indicatiebesluit al vastgesteld dat u recht heeft op hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of WLZ-zorg. Ook als u een PGB heeft kunnen wij u zorg bieden. Bel ons voor een afspraak. Dan kijken we samen hoe we uw wensen kunnen vervullen. Wij werken met zorgverleners die bewust hebben gekozen om als zelfstandig zorgverlener te werken. Juist omdat ze graag 1 op 1 persoonlijke zorg en kwaliteit willen bieden. Via PrivaZorg weet u bovendien dat zij voldoen aan de eisen en certificering.

Eigen bijdrage
De gemeente/overheid bepaalt voor welke zorguren een eigen bijdrage geldt. De hoogte hiervan hangt meestal af van uw financiële situatie. Dit wordt berekend door het Centraal administratie kantoor (CAK). Zij innen ook de bijdrage. Deze eigen bijdrage gaat helemaal buiten PrivaZorg om. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl.

  • Als u een PGB heeft voor wijkverpleging, betaalt u geen bijdrage aan het CAK.
  • Als u een PGB heeft voor Wmo-zorg, bepaalt de gemeente of en welke bijdrage u verschuldigd bent.
  • Als u een PGB voor WLZ zorg heeft, bepaalt de overheid of en welke bijdrage u verschuldigd bent.