Wanneer verzorging?
Heeft u kortere of langere tijd hulp nodig bij dagelijkse handelingen?  De zorgverleners van PrivaZorg helpen u daarbij.  We helpen u bijvoorbeeld bij het:

  • opstaan
  • wassen
  • douchen
  • naar het toilet gaan
  • innemen van medicijnen of
  • naar bed gaan.

Het is niet makkelijk om minder te kunnen dan u gewend bent. Daarom begeleiden we u ook bij het leren omgaan met uw ziekte of ouderdomsbeperkingen.

Verpleging én verzorging
Heeft u persoonlijke verzorging én verpleging nodig? Dan werkt de aanvraag hetzelfde als hieronder beschreven. De verschillende behoeftes aan zorg en verpleging worden in één en dezelfde indicatie vastgesteld.

Waar vraagt u het aan?
Om voor vergoeding van verzorging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. U kunt hiervoor met ons bellen. Dan plannen we een afspraak met een wijkverpleegkundige, die bij u thuis samen met u uw persoonlijke situatie en wensen bespreekt. Op basis van dit gesprek stellen we een indicatie op.

Ook beschrijven we in een zorgplan welke zorg u nodig heeft en op welke momenten u de zorg wenst te ontvangen. Dit zorgplan is voor u en de verzorgende.

Hoe starten?
Als de wijkverpleegkundige een indicatie heeft afgegeven, kan de verzorging starten. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de zorg start en de juiste zorgverlener bij u komt.

Wordt het vergoed?
Met de indicatie komt u vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging in aanmerking voor vergoeding. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Wij zorgen voor de declaratie van de geleverde verzorging bij de verzekeraar.

Wet Langdurige Zorg
Persoonlijke verzorging kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere aanvraagprocedure. Wilt u meer informatie, klikt u dan u hier.

Indicatie WMO
In sommige gevallen wordt er tijdelijk een indicatie afgegeven vanuit de WMO. In de indicatie staat waar u begeleiding bij nodig heeft. U hebt dit nodig om de begeleiding (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Wilt u verzorging thuis aanvragen of meer informatie? Bel 0343 – 745050 of vul het contactformulier in contactpaginaWij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.