Er kunnen zich tal van situaties voordoen (herstel na een ziekenhuisopname, niet meer zo lenig zijn of leven met een handicap), waardoor de gewone dagelijkse handelingen minder vanzelfsprekend gaan.

Vakkundige hulp
Dan kunnen zaken als opstaan, naar bed gaan, wassen, aan- en uitkleden of eten en drinken, te zwaar worden. Dan is het prettig om daarbij vakkundige hulp in te kunnen schakelen.

Wilt u hulp aanvragen of meer informatie?
Dan kunt u het contactformulier invullen: