Wilt u de laatste fase van uw leven thuis doorbrengen, in uw eigen vertrouwde omgeving? PrivaZorg helpt u hierbij. Zorg op maat met warmte en aandacht voor u en uw familie en naasten, door een klein team zorgverleners. Wij spreken met u af wanneer onze zelfstandige zorgverleners voor u zorgen en op welke momenten uw naasten dit doen.

Wat is palliatieve terminale zorg?
Palliatief terminaal betekent dat iemand niet meer geneest en binnen afzienbare tijd zal overlijden. Onze gespecialiseerde zorgverleners doen er alles aan om u en uw naasten in deze fase goed te verzorgen en begeleiden. Dat doen we met zorg en aandacht, vanuit ons hart.

Hoe vraagt u het aan?
Uw behandeld (huis)arts heeft samen met u vastgesteld dat uw levensverwachting korter dan 3 maanden is. Om voor vergoeding van terminale zorg en verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. U, of uw huisarts belt met PrivaZorg. Dan plannen we een afspraak met een wijkverpleegkundige. Deze komt bij u thuis om uw persoonlijke situatie door te nemen en vast te stellen waar op dit moment behoefte aan is. De indicatie heeft ruimte om meer zorg en verpleging te kunnen bieden als dat nodig is.

Hoe starten?
Als de indicatie voor palliatieve terminale thuiszorg (ptz) is afgegeven, kan de verzorging/verpleging starten. U hoeft verder niets te doen. Samen met de wijkverpleegkundige regelen wij dat de juiste zorgverleners bij u komen.

Wordt het vergoed?
Deze zorg wordt volledig vergoed. Er geldt geen eigen bijdrage. Omdat een indicatie is afgegeven, wordt de zorg in de laatste levensfase vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging. U hoeft hier niets voor te ondernemen. Wij regelen de declaratie van de geleverde verzorging en verpleging. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar rechtstreeks naar PrivaZorg.

Wet Langdurige Zorg
Palliatieve terminale thuiszorg kan ook worden gegeven vanuit een WLZ indicatie. De zorg wordt betaald uit de Wlz en is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (pgb) of volledig pakket thuis (vpt). Wij kunnen zo nodig extra budget voor PTZ bij het zorgkantoor aanvragen. Wanneer de zorg wordt ingekocht met een pgb kan u of de budgethouder zelf extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. 

Wilt u verzorging thuis aanvragen of meer informatie? Bel 0343 – 745050 of vul het contactformulier in contactpaginaWij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.