Wat betaalt u voor Zorg in Natura?

U betaalt een eigen bijdrage welke afhankelijk is van uw inkomen. Op basis van de gegevens die u verstrekt aan het CIZ wordt er door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de hoogte van uw eigen bijdrage vastgesteld. U kunt hier meer over lezen op de website www.hetcak.nl , of in de brochure van het CAK die op verzoek toegestuurd kan worden.
PersoonsGebonden Budget
Een PersoonsGebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie zoals PrivaZorg in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.
U kunt vanuit het PGB ook eigen zorgverleners inschakelen. Bijvoorbeeld uw dochter betalen die u in het weekend hulp biedt. De zorgcoördinator helpt u hier graag bij.
Uiteraard zijn er ook nadelen aan het zelf beheren van uw budget. U moet een administratie bijhouden en periodiek verantwoording afleggen hoe u het budget hebt besteed.
Bij PrivaZorg kunt u ook terecht voor het beheer van uw budget. We kunnen uw administratieve last overnemen en de benodigde zorg voor u organiseren en coördineren.