Kosten zijn afhankelijk van het soort zorg wat u ontvangt of zou willen ontvangen. Hieronder is kort toegelicht wat u per financieringsstroom kunt verwachten.

Zorg vanuit de zorg verzekeringswet?
Met een indicatie voor wijkverpleging (verzorging en verpleging) die valt onder de zorgverzekeringswet hoeft u geen eigen risico te betalen. Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract waardoor u vrijwel altijd bij ons terecht kunt voor deze vorm

Zorg vanuit de WMO?
U moet een eigen bijdrage betalen. Dit is een vaste eigen bijdrage per maand. De eigen bijdrage verandert niet als u meer of minder hulp of ondersteuning heeft gehad in een maand. Het tarief is bepaald door het CAK. Dit gaat buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op de website van het CAK www.hetcak.nl.

Zorg vanuit de WLZ?
Voor zorg uit de Wlz betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag.
Het CAK berekent uw eigen bijdrage onder andere op basis van uw inkomen en/of vermogen. Op www.hetcak.nl/wlz leest u hier meer over. Wilt u van tevoren een idee hebben van de hoogte van uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK staat een handige rekenhulp.
Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz te betalen.

PersoonsGebonden Budget
Een PersoonsGebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie zoals PrivaZorg in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.
U kunt vanuit het PGB ook eigen zorgverleners inschakelen. Bijvoorbeeld uw dochter betalen die u in het weekend hulp biedt. De zorgcoördinator helpt u hier graag bij.
Uiteraard zijn er ook nadelen aan het zelf beheren van uw budget. U moet een administratie bijhouden en periodiek verantwoording afleggen hoe u het budget hebt besteed.
Bij PrivaZorg kunt u ook terecht voor het beheer van uw budget. We kunnen uw administratieve last overnemen en de benodigde zorg voor u organiseren en coördineren.