Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via PrivaZorg ontvangt. Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg/ondersteuning. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

Onafhankelijke klachtencommissie

PrivaZorg heeft een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtencommissie van Quasir. Als u iets dwars zit, vragen wij u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of het Steunpunt te wenden om zo dichtbij en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. U kunt een klacht ook te allen tijde rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail.

Adres
Mw. H Krijnen, (onafhankelijk) klachtenfunctionaris

Email: klachtenfunctionaris@quasir.nl

Postadres:
Klachtenfunctionaris
Postbus 2914
3800 GK Amersfoort

Telefoon: 06 43969751

Klachtenreglement, download klik hier