Wanneer hulp bij het huishouden?
Worden de zware taken in het huishouden u teveel? Of merkt u dat het u niet meer zo goed lukt om uw huis leefbaar en schoon te houden? Wij gaan samen met u aan de slag, zodat uw huis fris blijft.

Hoe vraagt u hulp met vergoeding aan?
Om voor vergoeding van hulp bij het huishouden in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Een Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Dit wordt ook wel het “keukentafelgesprek” genoemd. Op basis van dit gesprek wordt er een indicatie opgesteld. De indicatie wordt doorgestuurd aan ons en wij leggen in een zorgplan vast aan welke hulp u behoefte heeft en wat u zelf nog kunt.

Waar vraagt u huishoudelijke hulp aan?
Aanmelden kan bij het Wmo-loket van de gemeente. Maar u kunt voor advies ook direct contact met ons opnemen. Wij helpen u met de stappen die u moet doorlopen en waar mogelijk, regelen wij het voor u.

Wanneer start de hulp?
Als de WMO-consulent een indicatie heeft afgegeven en wij hebben deze ontvangen kunnen we starten met de hulp bij het huishouden.

Wordt het vergoed?
Omdat voor u een indicatie is afgegeven, vergoedt de gemeente de huishoudelijke hulp uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wij zorgen voor de declaratie van de geleverde hulp en de gemeente vergoedt rechtstreeks aan ons.

Eigen bijdrage
U moet een eigen bijdrage betalen. Dit is een vaste eigen bijdrage per maand. de eigen bijdrage verandert niet als u meer of minder hulp of ondersteuning heeft gehad in een maand. Het tarief is bepaald door het CAK. Dit gaat buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op de website van het CAK www.hetcak.nl.

Wet Langdurige Zorg
Heeft u of uw partner een WLZ indicatie dan is de kans klein dat u ook een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning krijgt vanuit de WMO. De hulp kan dan vanuit de WLZ-indicatie worden geboden. Wij kunnen u vertellen welke mogelijkheden er in uw situatie zijn. 

Ik kom niet in aanraking voor een indicatie
Dat is geen probleem, u kunt ondersteuning ook particulier bij ons afnemen. Meer informatie over de voorwaarden en tarieven neem contact met ons op.

Wilt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen of meer informatie? Bel 0343 – 745050 of vul het contactformulier in contactpaginaWij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.