PrivaZorg Utrechtse Heuvelrug e.o. 

Zorg vanuit het hart…

Privazorg Utrechtse Heuvelrug e.o. is een persoonlijk, warm, kleinschalig lokaal steunpunt van de landelijk AWBZ-toegelaten thuiszorginstelling PrivaZorg en is één van de inmiddels 40 landelijke steunpunten van PrivaZorg.

De zorg wordt verleend door zelfstandige zorgverleners. PrivaZorg Utrechtse Heuvelrug e.o. werkt samen met huishoudelijke hulpen, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Wij leveren alle vormen van zorg, afgestemd op en rekening houdend met uw wensen en persoonlijke levenssfeer.
De regie blijft in handen van de client.

Wij zoeken, na een intakegesprek waarin u uw wensen kenbaar kunt maken, voor u een passende zorgverlener. U kunt ook aan een team zorgverleners voorgesteld worden, afhankelijk van de aard en de omvang van uw hulpvraag.

Wij zijn een kleinschalig, klantgericht kantoor met korte communicatielijnen en werken vanuit de visie dat iedereen recht heeft op een persoonlijke benadering. Wij leveren zorg aan een ieder die om wat voor reden dan ook zorg nodig heeft, ongeacht levensovertuiging, afkomst en/of geaardheid. Ons team van deskundige zorgverleners is multicultureel.

Kijkt u rustig verder op deze website als u wat meer wilt weten over thuiszorg.

Met vriendelijke groet,

Caroline Findhammer
Directeur PrivaZorg Utrechtse Heuvelrug e.o.
Amersfoortseweg 50
3941 EN Doorn