U kunt voor vragen op het gebied van de thuiszorg en alles wat daarmee samenhangt terecht
bij ons steunpunt PrivaZorg Utrechtseheuvelrug. De zorgcoördinator informeert u niet alleen over de mogelijkheden die er op het gebied van de zorg zijn, maar kan u ook wegwijs maken in zorgland.

Zoals hoe zit het met zaken als:
• Indicatiestelling (via onze wijkverpleegkundige)
• De verschillende zorgfinancieringsvormen,

  1. WMO: voor huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen
  2. ZvW: voor verpleging en /of verzorging thuis
  3. Wlz: voor langdurige intensieve zorg en toezicht dichtbij.

• Eigen bijdrage

U krijgt dus via één kanaal alle relevante informatie. U kunt ons bereiken op werkdagen
van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op 0343 – 745050. Zijn we even niet aanwezig dan bestaat er de mogelijkheid om het antwoordapparaat in te spreken, waarop wij zo spoedig mogelijk zullen reageren.

Kan uw boodschap niet op zich laten wachten, dan verzoeken wij u ons mobiele nummer te bellen waarop wij voor spoed en andere dringende zaken bereikbaar zijn op nummer: 06 – 48281868.

Ook kunt u gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

Bent u al in zorg en heeft u een vraag, dan kunt u uw vraag ook stellen aan de eerst verantwoordelijke zorgverlener (E.V.Z er) van wie het telefoonnummer voorin uw cliëntdossier vermeld staat.

Voor privacy beleid, klik hier