U kunt voor vragen op het gebied van de thuiszorg en alles wat daarmee samenhangt terecht
bij ons steunpunt PrivaZorg Utrechtseheuvelrug. De zorgcoördinator informeert u niet alleen over de mogelijkheden die er op het gebied van de zorg zijn, maar kan u ook wegwijs maken in zorgland.

Zoals hoe zit het met zaken als:
• Indicatiestelling (via onze wijkverpleegkundige)
• De verschillende zorgfinancieringsvormen,

  1. WMO: voor huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen
  2. ZvW: voor verpleging en /of verzorging thuis
  3. Wlz: voor langdurige intensieve zorg en toezicht dichtbij.

• Eigen bijdrage

U krijgt dus via één kanaal alle relevante informatie. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur op 0343 – 735050. Zijn we even niet aanwezig dan bestaat er de mogelijkheid om het antwoordapparaat in te spreken, waarop wij zo spoedig mogelijk zullen reageren.

Buiten kantoortijden zijn wij uitsluitend bereikbaar voor spoed.

Ook kunt u gebruik maken van het onderstaande contactformulier, wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Ontvangt u al zorg van ons dan kunt u eventueel uw vraag ook stellen aan uw huishoudelijke hulp of de eerst verantwoordelijke zorgverlener (E.V.Z er) van wie het telefoonnummer voorin uw cliëntdossier vermeld staat.