Een uniek zorgproduct van PrivaZorg is 24-uurs zorg. In afwachting of ter voorkoming van opname in een instelling, kan PrivaZorg u 24-uurs zorg bieden.

Deze zorg kan ook geboden worden als uw familielid terminale zorg nodig heeft en u opname wilt voorkomen.

Wilt u zorg aanvragen of extra informatie?

Dan kunt u het contactformulier invullen: